Заказ услуг:
+38 0964031638
+38 0990718122

Як оскаржити дії державного виконавця судових рішень?


Станом на 26.01.2021 року

 

Державний виконавець - це посадова особа органу державної виконавчої служби.

До обов’язків державного виконавця входить примусове виконання рішень суду.

Неправомірні дії, рішення та бездіяльність державного виконавця можна оскаржити одним з двох способів:

 • До суду, який прийняв рішення.
 • До начальника органу виконавчої служби.

 

Скарга до суду на державного виконавця судових рішень

Суд, як орган який прийняв рішення, здійснює контролю виконання рішення.

 

До якого суду звернутися?

Скаргу подаємо до суду, який прийняв рішення в першій інстанції (до місцевого суду).

 

Що писати в скарзі на державного виконавця судових рішень?

Скарга подається виключно у письмовій формі та має містити:

 1. Найменування суду до якого подається скарга.
 2. Номер справи, вказаної у судовому рішенні.
 3. Найменування органу державної виконавчої служби, його місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.
 4. Повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування, поштовий індекс, ідентифікаційний номер, номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти, а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони, якщо скарга подається представником.
 5. Реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина).
 6. Зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону.
 7. Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги.
 8. Підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

 

Судовий збір

Судовий збір не сплачується.

 

Як подати скаргу  до суду на державного виконавця судових рішень?

Скаргу підготувати в необхідній кількості екземплярів:

 • один екземпляр суду,
 • по одному екземпляру кожному учаснику справи (боржнику виконавчій службі тощо)
 • ще один екземпляр скарги для Вас.

На Вашому екземплярі скарги працівник канцелярії має поставити штамп та реєстраційний номер скарги – і віддати цей екземпляр скарги Вам.

Скаргу подаємо до канцелярії суду.

 

Розгляд скарги судом.

Скарга розглядається судом у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.

Неявка сторін, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, звільнена з посади (не здійснює відповідну діяльність), суд залучає до участі в справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення права чи свободи заявника.

 

Суд має право:

Суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов’язує державного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).

 

Виконання ухвали суду.

Про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання.

 

Оскарження дій (рішень, бездіяльності) державного виконавця до суду – найефективніший метод оскарження.

 

Скарга начальнику виконавчої служби

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені до начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець.

Цей спосіб скаржитися можна вибирати у випадках незначних порушень з боку державного виконавця.

Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець, також можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня. (Вибір способу оскарження необхідно обирати індивідуально в кожному випадку. Однак оскаржувати дії начальника державної виконавчої служби до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня – один з невигідних варіантів. Цей спосіб необхідно обирати лише у випадках, коли інші способи неможливо використати).

 

Що писати в скарзі до начальника виконавчої служби?

Скарга подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

 

Як подати скаргу начальнику виконавчої служби?

Скаргу необхідно підготувати в 2-х екземплярах.

Один екземпляр подається в канцелярію органу виконавчої служби.

А на другому екземплярі працівник канцелярії ставить штамп та реєстраційний номер скарги – і віддає цей екземпляр скарги Вам.

 

Начальник відділу виконавчої служби має право:

 • своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені державним виконавцем;
 • зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому Законом. 

 • Начальник відділу або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

 

Строк подачі скарги на  державного виконавця

У 10 денний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення.

У 3 денний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

Пропущений з поважних причин строк для подання скарги до суду, може бути поновлено судом.

 

Законодавство:

 • Цивільний процесуальний кодекс України розділ VII.
 • Закон України «Про виконавче провадження» розділ Х.Автор:

Олександра Устинова

 

Юриста обирають за:

 • Досвід, який більше 9 років
 • Відповідальність в роботі
 • Швидкість в обслуговуванні
 • Чесність з клієнтами
 • Скрупульозність
 • Професійність
 • Конфіденційність
 • Доброзичливість
 • Ефективне співробітництво